Jaskiniowcy

Jubilaci

Brak jubilatów

Rocznica rejestracji

Brak rocznic

Nowiny

Wyniesienie... 2004-08-23

Miły to dzień, gdy można wyróżnić, wynieść pod niebiesa czyjeś zasługi...

Z dniem dzisiejszym, w uznaniu wkładu w rozwój materii teknicznej, nadaję oficjalnie osobisty tytuł <b><i>Arcymaga</i> Enlethowi</b>.

Z dniem dzisiejszym do grona Weteranów zostali włączeni wielce zasłużeni dla Imperium <b>Ann</b> i <b>Ra-V</b>.

Także z dniem dzisiejszym do godności Jaskiniowców zostali wyniesieni <b>Freeza</b> i <b>Uziel</b>, którzy szerszemu gronu nie dali się za wiele poznać, ale swoim udziałem w Konwencie udowodnili, że Jaskiniowcy z nich jak się patrzy...

Archiwum