Jaskiniowcy

Nowy zaciąg...

Późnym wieczorem odbyła się skromna, ale ważna uroczystość.
Przed siedzibą Straży zapłonęło wielkie ognisko. W jego blasku, Komendant Straży - <a href="http://osada.heroes.net.pl/profil.php?userID=11">Misza</a>, odebrał przysięgę od nowego pretorianina - <a href="http://osada.heroes.net.pl/profil.php?userID=187">Tarbanda</a>.
<i>Obyś strzegł granic Osady, pomagał nowym osiedleńcom, czuwał nad przestrzeganiem praw Imperium!</i> - rzekł Komendant wręczając emblematy Straży, srebrne klucze, nowoprzyjętemu Pretorianinowi.

<center>... *** ...</center>
Mam nadzieję, że sprawność pomocy dla nowo przybyłych wzrośnie!
Q chwale Jaskini!

Hetman jOjO