Jaskiniowcy

Bardzo miła chwila...

Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę

do godności Weterana:
Jej Mość Panią Nami

niech daje przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
niech przyczynia się do rozkwitu Imperium
niech staje się ozdobą Imperium!

Hetman jOjO