Jaskiniowcy

Weterańskie dni nastają... i noce...

Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach nocą dzisiejszą podnoszę

do godności Weterana:
<b>Imć Pana Sandro</b>

niech daje przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
niech przyczynia się do rozkwitu Imperium
niech staje się ozdobą Imperium!

Hetman jOjO