Jaskiniowcy

Nowych przybywa - już dobrze ponad osiem setek!

Co wielce cieszy!

Jednak parę komentarzy można już zapodać:
* sporo wniosków o klucze ma wady! (zły email, kiepski biogram, słaba motywacja!)
* zdarza się, że chętny NIE odpowiada (sic!) na dodatkowe pytania Pretorian - co uniemożliwia poprawienie wad wniosku...

Co z tego wynika?
Sporo podań wadliwych zostało już usuniętych - <b>co ważne!</b> nie oznacza to zwykle definitywnej odmowy!!!
Proszę sprawdzić <a href=http://imperium.heroes.net.pl/listapodan.php>tutaj, na liście oczekujących</a> czy wniosek nadal jest, a w razie potrzeby złożyć nowy.
Wcześniej warto sprawdzić, czy klucze nie zostały zszykowane! bo sporo osob - mimo otrzymania kluczy! - wziąż z nich NIE korzysta!

Hetman jOjO