Jaskiniowcy

Bardzo miła chwila...

<p>Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę
<br>
do godności Weterana:
<br>[b]Jej Mość Panią Nami[/b]]
<br>
niech daje przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
<br>niech przyczynia się do rozkwitu Imperium
<br>niech staje się ozdobą Imperium!</p>