Jaskiniowcy

Weteran wyjątkowy...

Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę

do godności Weterana:
<b>Imć Pana Crazy'ego</b>

niech daje przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
niech przyczynia się do rozkwitu Imperium
niech staje się ozdobą Imperium!