Jaskiniowcy

Weterańskie dni wracają...

<p>Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę
<br>
do godności Weterana:
<b>Imć Pana Tarbanda,
<br>Imć Pana Farmerusa,
<br>Imć Pana MiBa,
<br>Imć Pana Moandora</b>
<br>
niech dają przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
<br>niech przyczyniają się do rozkwitu Imperium
<br>niech stają się ozdobą Imperium!</p>