Jaskiniowcy

Weterańskie dni wracają...

Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę

do godności Weterana:
<b>Imć Pana Tarbanda,
Imć Pana Farmerusa,
Imć Pana MiBa,
Imć Pana Moandora</b>

niech dają przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
niech przyczyniają się do rozkwitu Imperium
niech stają się ozdobą Imperium!