Jaskiniowcy

Weterańskie dni...

<p>Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę
<br>
do godności Weterana:
<b>Imć Pana Valturmana,
<br>Imć Pana ixcesala
<br>Imć Pana Qtera,
<br>Imć Pana Codhringhera </b>
<br>
niech dają przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
<br>niech przyczyniają się do rozkwitu Imperium
<br>niech stają się ozdobą Imperium!</p>