Jaskiniowcy

Weterańskie dni nastają...

<p>Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę
<br>
do godności Weterana:
<b>Jej Mość Panią Aerilien </b>
<br>
niech daje przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
<br>niech przyczynia się do rozkwitu Imperium
<br>niech staje się ozdobą Imperium!</p>