Jaskiniowcy

Weterańskie dni nastają...

Na podstawie Dekretu o Jaskiniowcach z dniem dzisiejszym podnoszę

do godności Weterana:
<b>Jej Mość Panią Aerilien </b>

niech daje przykład innym, młodszym mieszkańcom Imperium
niech przyczynia się do rozkwitu Imperium
niech staje się ozdobą Imperium!